Vsebina

V muzeju si lahko ogledate minerale in fosile s sveta in Slovenije. Razporejeni so po vsebinskih sklopih, ki obsegajo različno število vitrin.
Vsebinski sklopi so: