Znamka in voščilnice

Osebna znamka z motivom znaka geološko-paleontološkega muzeja Pangea je izšla v decembru 2009 ter kasneje doživela še ponatis.
Od leta 2004 se izdajajo tudi tematske novoletne čestitke na katerih so upodobljeni samo minerali iz Slovenije, ki so shranjeni v muzeju Pangea. Do sedaj so bili na njih upodobljeni sledeči:
Znamka Pangea